کد 37

2,700,000,000 تومان

آپارتمان 105 متری
1403/05/03
اصفهان
آذر,
متراژ:105
منصور عبدالهی
کد 38

3,000,000,000 تومان

اپارتمان 87 متری
1403/05/03
اصفهان
آذر,
متراژ:87
محمد حسین منصوری
کد 39

2,400,000,000 تومان

آپارتمان 81 متری
1403/05/03
اصفهان
آذر,
متراژ:
منصور عبدالهی
کد 40

3,000,000,000 تومان

اپارتمان 90 متری دو خواب
1403/05/03
اصفهان
خانه اصفهان, گلخانه
متراژ:90
محمد حسین منصوری
کد 41

4,000,000,000 تومان

اپارتمان 100متری دو خواب
1403/05/03
اصفهان
آذر,
متراژ:100
محمد حسین منصوری
کد 42

2,970,000,000 تومان

آپارتمان 135 متری
1403/05/03
اصفهان
آذر,
متراژ:135
سایه بهرامی
کد 43

3,335,000,000 تومان

اپارتمان 112متری 2 خواب
1403/05/03
اصفهان
باغ فدک, مجتمع کوثر
متراژ:112
محمد حسین منصوری
کد 45

3,400,000,000 تومان

اپارتمان 88 متری دو خواب
1403/05/03
اصفهان
برازنده, گلستان
متراژ:88
محمد حسین منصوری
کد 46

3,000,000,000 تومان

آپارتمان 87 متری
1403/05/03
اصفهان
آذر,
متراژ:87
سایه بهرامی
کد 47

3,990,000,000 تومان

اپارتمان 88 متری دو خواب
1403/05/03
اصفهان
آذر,
متراژ:88
محمد حسین منصوری
کد 48

تومان

دو خواب-بازسازی
1403/05/04
اصفهان
برازنده, اشراق
متراژ:130
مسعود جزایری
کد 49

تومان

رهن کامل.مجتمع شمال شهر
1403/05/04
اصفهان
آذر,
متراژ:90
مسعود جزایری
کد 50

تومان

دو خواب.همکف
1403/05/04
اصفهان
برازنده, بعثت
متراژ:95
مسعود جزایری
کد 51

2,700,000,000 تومان

اپارتمان 75 متری دوخواب
1403/05/04
اصفهان
آذر,
متراژ:75
محمد حسین منصوری
کد 52

تومان

دو خواب.گل رز
1403/05/04
اصفهان
آذر,
متراژ:80
مسعود جزایری
کد 53

تومان

دو خواب.میدان برازنده
1403/05/04
اصفهان
برازنده, اشراق
متراژ:100
مسعود جزایری
کد 54

تومان

دو خواب.تمیز
1403/05/04
اصفهان
برازنده, گلستان
متراژ:75
مسعود جزایری
مقالات

صورت جساب

هیچ رکوردی در صورت جساب نیست.

ورود

هنوز حسابی ندارید؟

یک حساب کاربری ایجاد کنید
کالا به صورت جساب اضافه شد