حدود قیمت: از تا

ترتیب بر اساس:

فروش پنت هاوس۱۳۰۰ متری چناران پارک

تهران، خیابان چناران، مجتمع چناران پارک رزیدنس، ایران

خواب: 6: 1300

آپارتمان

خواب: 6: 1300

آپارتمان

فروش آپارتمان 317 متری نیاوران

نیاوران، منطقه ۱، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 3حمام : 3: 317

آپارتمان

خواب: 3حمام : 3: 317

آپارتمان

فروش برج مسکونی نگین ارغوان فرمانیه

استان تهران، تهران، منطقه ۱، خیابان فرمانیه، ایران

خواب: 3: 215

آپارتمان

خواب: 3: 215

آپارتمان

فروش پنتهاوس ۱۱۵۰ متری نياوران

نیاوران، منطقه ۱، تهران، استان تهران، ایران

خواب: 5: 1150

آپارتمان

خواب: 5: 1150

آپارتمان