حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

4,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 530

آپارتمان

هادی نیک نهاد

5 روز پیش

4,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 530

آپارتمان

5 روز پیش

1,600,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

هادی نیک نهاد

1 هفته پیش

1,600,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

1 هفته پیش

2,500,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 350

آپارتمان

هادی نیک نهاد

1 هفته پیش

2,500,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 350

آپارتمان

1 هفته پیش

2,350,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 235

آپارتمان

هادی نیک نهاد

2 هفته پیش

2,350,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 235

آپارتمان

2 هفته پیش

3,300,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

هادی نیک نهاد

2 هفته پیش

3,300,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

2 هفته پیش

2,000,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 220

آپارتمان

هادی نیک نهاد

2 هفته پیش

2,000,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 220

آپارتمان

2 هفته پیش

ویژه
2,300,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 260

آپارتمان

هادی نیک نهاد

4 هفته پیش

2,300,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 260

آپارتمان

4 هفته پیش

1,240,000,000تومان

بلوار گیلان 206 متر

بلوار گلسار رشت استان گیلان IR

خواب: 3متراژ: 206

آپارتمان

هادی نیک نهاد

8 ماه پیش

1,240,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 206

آپارتمان

8 ماه پیش

ویژه
1,300,000,000تومان

گلسار ۲۰۰متر روف گاردن

گلسار، منطقه ۱، رشت، استان گیلان، ایران

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

هادی نیک نهاد

8 ماه پیش

1,300,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

8 ماه پیش

1,300,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 234

آپارتمان

هادی نیک نهاد

8 ماه پیش

1,300,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 234

آپارتمان

8 ماه پیش

2,600,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 380

آپارتمان

هادی نیک نهاد

8 ماه پیش

2,600,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 380

آپارتمان

8 ماه پیش

2,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

هادی نیک نهاد

8 ماه پیش

2,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

8 ماه پیش