حدود قیمت: از تا

4,000,000,000تومان

فروش فوری مغازه 66متری با ملکیت و سرقفلی

منطقه ۱۱ تهران تهران استان تهران

متراژ: 66

مغازه

4,000,000,000تومان

متراژ: 66

مغازه

2,500,000,000تومان

فروش فوری یکباب مغازه 29متری ملکیت و سرقفلی

منطقه ۱۱ تهران تهران استان تهران

متراژ: 29

مغازه

2,500,000,000تومان

متراژ: 29

مغازه