حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

[vc_row][vc_column]

شبکه املاک یک

۵۳۰ متر دوبلکس نوساز

 • 4,400,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 530 متراژ

۲۰۰ متر پارک ۱۱۸ گلسار

 • 1,600,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 200 متراژ

۳۵۰متر دوبلکس منتخب گلسار

 • 2,500,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 350 متراژ

200 متر بلوار سمیه شخصی ساز

 • 1,300,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 200 متراژ

پیش فروش ۲۳۰ متر قلب گلسار

 • 2,000,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 230 متراژ

گلسار ۲۳۵متری سوپرلوکس

 • 2,350,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 235 متراژ
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

شبکه املاک دو

۵۳۰ متر دوبلکس نوساز

 • 4,400,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 530 متراژ

۲۰۰ متر پارک ۱۱۸ گلسار

 • 1,600,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 200 متراژ

۳۵۰متر دوبلکس منتخب گلسار

 • 2,500,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 350 متراژ

200 متر بلوار سمیه شخصی ساز

 • 1,300,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 200 متراژ

پیش فروش ۲۳۰ متر قلب گلسار

 • 2,000,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 230 متراژ

گلسار ۲۳۵متری سوپرلوکس

 • 2,350,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 235 متراژ
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

شبکه املاک سه

۵۳۰ متر دوبلکس نوساز

 • 4,400,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 530 متراژ

۲۰۰ متر پارک ۱۱۸ گلسار

 • 1,600,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 200 متراژ

۳۵۰متر دوبلکس منتخب گلسار

 • 2,500,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 350 متراژ

200 متر بلوار سمیه شخصی ساز

 • 1,300,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 200 متراژ

پیش فروش ۲۳۰ متر قلب گلسار

 • 2,000,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 230 متراژ

گلسار ۲۳۵متری سوپرلوکس

 • 2,350,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 235 متراژ

۳۰۰ متر گلسار ژورنالی و برند !!!

 • 3,300,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 300 متراژ
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

شبکه املاک چهار

۵۳۰ متر دوبلکس نوساز

 • 4,400,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 530 متراژ

۲۰۰ متر پارک ۱۱۸ گلسار

 • 1,600,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 200 متراژ

۳۵۰متر دوبلکس منتخب گلسار

 • 2,500,000,000تومان
 • 4 خواب
 • 350 متراژ

200 متر بلوار سمیه شخصی ساز

 • 1,300,000,000تومان
 • 3 خواب
 • 200 متراژ
[/vc_column][/vc_row]