حدود قیمت: از تا

ترتیب بر اساس:
1,300,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 234

آپارتمان

1,300,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 234

آپارتمان

1,250,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

1,250,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

700,000,000تومان

155 متر 4واحدی خ179

بلوار گیلان, رشت, استان گیلان, ایران

خواب: 3متراژ: 155

آپارتمان

700,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 155

آپارتمان

670,000,000تومان

واحد مسكونى بلوار گيلان

بلوار گيلان خيابان ١٨٨

خواب: ٣متراژ: 145

آپارتمان

670,000,000تومان

خواب: ٣متراژ: 145

آپارتمان