حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

4,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 530

آپارتمان

هادی نیک نهاد

4 ماه پیش

4,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 530

آپارتمان

4 ماه پیش

1,600,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

هادی نیک نهاد

4 ماه پیش

1,600,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

4 ماه پیش

2,500,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 350

آپارتمان

هادی نیک نهاد

4 ماه پیش

2,500,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 350

آپارتمان

4 ماه پیش

1,300,000,000تومان

200 متر بلوار سمیه شخصی ساز

بلوار سمیه, رشت, استان گیلان, ایران

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

هادی نیک نهاد

4 ماه پیش

1,300,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

4 ماه پیش

3,300,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

هادی نیک نهاد

5 ماه پیش

3,300,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

5 ماه پیش

2,000,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 220

آپارتمان

هادی نیک نهاد

5 ماه پیش

2,000,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 220

آپارتمان

5 ماه پیش

ویژه
2,300,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 260

آپارتمان

هادی نیک نهاد

5 ماه پیش

2,300,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 260

آپارتمان

5 ماه پیش

1,240,000,000تومان

بلوار گیلان 206 متر

بلوار گلسار رشت استان گیلان IR

خواب: 3متراژ: 206

آپارتمان

هادی نیک نهاد

12 ماه پیش

1,240,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 206

آپارتمان

12 ماه پیش

1,600,000,000تومان

۲۷۸ متری چهار خواب

بلوار سمیه, رشت, استان گیلان, ایران

خواب: 4متراژ: 278

آپارتمان

هادی نیک نهاد

12 ماه پیش

1,600,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 278

آپارتمان

12 ماه پیش

2,600,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 380

آپارتمان

هادی نیک نهاد

12 ماه پیش

2,600,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 380

آپارتمان

12 ماه پیش

1,250,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

هادی نیک نهاد

12 ماه پیش

1,250,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

12 ماه پیش