حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

2,600,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 380

آپارتمان

هادی نیک نهاد

12 ماه پیش

2,600,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 380

آپارتمان

12 ماه پیش

2,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

هادی نیک نهاد

12 ماه پیش

2,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

12 ماه پیش

120,000,000تومان/رهن کامل

موقعیت اداری

توحید خیابان فرصت شیرازی

خواب: 2متراژ: 75

آپارتمان

Sodateb

1 سال پیش

120,000,000تومان/رهن کامل

خواب: 2متراژ: 75

آپارتمان

1 سال پیش