حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

4,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 530

آپارتمان

هادی نیک نهاد

2 ماه پیش

4,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 530

آپارتمان

2 ماه پیش

2,600,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 380

آپارتمان

هادی نیک نهاد

10 ماه پیش

2,600,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 380

آپارتمان

10 ماه پیش

2,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

هادی نیک نهاد

10 ماه پیش

2,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

10 ماه پیش