حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

4,500,000,000تومان

فروش آپارتمان گلسار 300 متر لاکچری

گلسار، منطقه ۱، رشت، استان گیلان، ایران

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

هادی نیک نهاد

1 روز پیش

4,500,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

1 روز پیش

840,000,000تومان

پیش فروش مطمئن در بلوار سمیه گلسار رشت

استان گیلان، رشت، بلوار سمیه، ایران

خواب: 2متراژ: 120

آپارتمان

هادی نیک نهاد

1 روز پیش

840,000,000تومان

خواب: 2متراژ: 120

آپارتمان

1 روز پیش

ویژه
3,500,000,000تومان

گلسار 270متر کلاسیک

گلسار، منطقه ۱، رشت، استان گیلان، ایران

خواب: 3متراژ: 270

آپارتمان

هادی نیک نهاد

3 هفته پیش

3,500,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 270

آپارتمان

3 هفته پیش

ویژه
4,500,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 300

آپارتمان

هادی نیک نهاد

1 ماه پیش

4,500,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 300

آپارتمان

1 ماه پیش

3,500,000,000تومان

پیش فروش ۲۳۰ متر قلب گلسار

بلوار گلسار رشت استان گیلان IR

خواب: 3متراژ: 230

آپارتمان

هادی نیک نهاد

2 ماه پیش

3,500,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 230

آپارتمان

2 ماه پیش

5,500,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 380

آپارتمان

هادی نیک نهاد

2 ماه پیش

5,500,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 380

آپارتمان

2 ماه پیش

4,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

هادی نیک نهاد

2 ماه پیش

4,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

2 ماه پیش

4,800,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

هادی نیک نهاد

3 ماه پیش

4,800,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

3 ماه پیش

1,600,000,000تومان

200 متر بلوار سمیه شخصی ساز

بلوار سمیه, رشت, استان گیلان, ایران

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

هادی نیک نهاد

5 ماه پیش

1,600,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

5 ماه پیش

3,000,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 220

آپارتمان

هادی نیک نهاد

5 ماه پیش

3,000,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 220

آپارتمان

5 ماه پیش

4,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 530

آپارتمان

هادی نیک نهاد

1 سال پیش

4,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 530

آپارتمان

1 سال پیش

1,600,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

هادی نیک نهاد

1 سال پیش

1,600,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

1 سال پیش