حدود قیمت: از تا

اصول اولیه ایمنی سازی خانه در برابر زلزله

نگاه دقیق و بدون غرض ورزی، درباره خانه های ساخته شده در استان کرمانشاه که نتوانستند در برابر زلزله تاب لازم را داشته باشند، بار دیگر نشان می دهد که مهندسی درست سازه ها در ایران، کیفیت لازم را ندارد.   به گزارش آلونک، یکی از مهم ترین مسالی که در زیمنه ساخت خانه ها […]