حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

هادی نیک نهاد

مشاور ملک تو در برتر

اگر قصد خرید ملک به منظور تامین سرپناه خود و خانواده تان را داشته باشید یا اینکه برای سرمایه‌گذاری و تامین آتیه فرزندانتان،حتی اگر قصد ساخت و ساز دارید ،فاصله شما تا شکست یا موفقیت ،فقط یک قدم اشتباه یا مجموعه ای از حرکات سنجیده است

تماس با هادی نیک نهاد

4,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 530

آپارتمان

هادی نیک نهاد

2 ماه پیش

4,400,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 530

آپارتمان

2 ماه پیش

1,600,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

هادی نیک نهاد

2 ماه پیش

1,600,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 350

آپارتمان

هادی نیک نهاد

2 ماه پیش

2,500,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 350

آپارتمان

2 ماه پیش

1,300,000,000تومان

200 متر بلوار سمیه شخصی ساز

بلوار سمیه, رشت, استان گیلان, ایران

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

هادی نیک نهاد

3 ماه پیش

1,300,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 200

آپارتمان

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان

پیش فروش ۲۳۰ متر قلب گلسار

بلوار گلسار رشت استان گیلان IR

خواب: 3متراژ: 230

آپارتمان

هادی نیک نهاد

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 230

آپارتمان

3 ماه پیش

2,350,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 235

آپارتمان

هادی نیک نهاد

3 ماه پیش

2,350,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 235

آپارتمان

3 ماه پیش

3,300,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

هادی نیک نهاد

3 ماه پیش

3,300,000,000تومان

خواب: 4متراژ: 300

آپارتمان

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 220

آپارتمان

هادی نیک نهاد

3 ماه پیش

2,000,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 220

آپارتمان

3 ماه پیش

ویژه
2,300,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 260

آپارتمان

هادی نیک نهاد

3 ماه پیش

2,300,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 260

آپارتمان

3 ماه پیش

1,240,000,000تومان

بلوار گیلان 206 متر

بلوار گلسار رشت استان گیلان IR

خواب: 3متراژ: 206

آپارتمان

هادی نیک نهاد

10 ماه پیش

1,240,000,000تومان

خواب: 3متراژ: 206

آپارتمان

10 ماه پیش